همکاری ها و موافقت نامه ها

مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم آمادگی خود را جهت همکاری در طرح های تحقیقاتی در زمینه سوختگی و زخم اعلام مینماید، لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اساتید، محققین و دانشجویان، خواهشمند است جهت عقد قرارداد همکاری با این مرکز تماس حاصل فرمایید.

تلفن و دور نگار:  
36223418-071
پست الكترونيك:  

 burnres1@sums.ac.ir
                     
 burnres1@gmail.com
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط