همکاری ها و موافقت نامه ها

مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم آمادگی خود را جهت همکاری در طرح های تحقیقاتی در زمینه سوختگی و زخم اعلام مینماید، لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اساتید، محققین و دانشجویان، خواهشمند است جهت عقد قرارداد همکاری با این مرکز تماس حاصل فرمایید.

تلفن و دور نگار:  
36223418-071
پست الكترونيك:  

 burnres1@sums.ac.ir
                     
 burnres1@gmail.com
 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com