معرفی مرکز

مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم از آذر ماه 1387 به عنوان اولین مرکز تحقیقات سوختگی در سطح کشور بنیان گذاری شد و عملا ایده راه اندازی مراکز تحقیقاتی در این گروه علمی در کشور را دامن زد. تاسیس این مرکز به منظور گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی از زمان پیشگیری تا درمان و بازتوانی بیماران سوختگی، بررسی عوارض سوختگی و بیماری های وابسته بوده و امید است که با فعالیت در زمینه های مختلف گامی موثر در افزایش آگاهی جامعه در جهت پیشگیری و انجام درمان های جدید به منظور کاهش مدت درمان و عوارض ناشی از سوختگی بردارد.
از اهداف ایجاد مرکز تحقیقات سوختگی شیراز می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- توسعه و به کار گیری دانش در زمینه درمان، پیشگیری از سوختگی، عوارض آن و بیماری های وابسته
2- جمع آوری منظم و طبقه بندی اسناد مقالات و پژوهش های مربوط به سوختگی، عوارض آن و بیماری های وابسته
3- تلاش در جهت برقراری ارتباط  با سایر مراکز تحقیقاتی و جلب حمایت های علمی مشترک
4- انجام پژوهش های اپیدمیولوژیک و بالینی جهت اصلاح و ارتقا نظام ارائه خدمات درمانی
5- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی برابر مقررات کشوری
6- برقراری ارتباط و جلب حمایت های سازمان های فرهنگی و اجتماعی نظیر صدا و سیما جهت امکان بهره برداری از امکانات تخصصی آنها در جهت اهداف مرکز
7- تعریف نیروی محقق در زمینه درمان سوختگی و عوارض آن و بیماری های وابسته
8- ترغیب، تشویق و جذب محققان در زمینه های مرتبط با مرکز
9- آموزش های لازم جهت پیشگیری و درمان اولیه سوختگی در سطح مراکز آموزشی کشور
10- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت آشنایی دانشجویان دانشگاه های مختلف
11- برگزاری تورهای دانشجویی
مرکز تحقیقات سوختگی شیراز از زمان تاسیس تلاش نموده است از ابعاد گوناگون تحقیقات پایه و بالینی و موارد مهمی چون پیشگیری و مداخلات روحی و روانی در امر ارتقا پیشگیری و درمان بیماران کوشش نماید.
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط