اطلاعات تماس

مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 
شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین (ع)- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07132303008
  پست الکترونیک: 
burnres1@sums.ac.ir ,  burnres1@gmail.com 
 
                

    

 


 


 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط