مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم دارای دو آزمایشگاه سلولی و مهندسی بافت پوست و میکروب شناسی می باشد. این آزمایشگاه ها در زمینه های مختلف کشت سلولی، ساخت داربست و....فعالیت دارند و پژوهشگران و دانشجویان محترم می توانند در صورت تمایل به گذراندن طرح تحقیقاتی و پایان نامه در این مرکز، پس از کسب مجوزهای لازم از امکانات آزمایشگاهی موجود استفاده نمایند.

آزمایشگاه سلولی و مهندسی بافت پوست 
 
  
  


 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com