مرکز تحقیقات سوختگی شیراز از آذر ماه 1387 به عنوان اولین مرکز تحقیقات سوختگی در سطح کشور بنیان گذاری شد و عملا ایده راه اندازی مراکز تحقیقاتی در این گروه علمی در کشور را دامن زد. تأسيس این مرکز به منظور گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی از زمان پیشگیری تا درمان و بازتوانی بیماران سوختگی، بررسی عوارض سوختگی و بیماری های وابسته است.

Feature Slides

هشتمین کنگره بین المللی سوختگی در شیراز اسفندماه 13971397-6-24

هشتمین کنگره بین المللی سوختگی در اسفند ماه 1397 در شیراز با همکاری مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم برگزار می شود.

 
جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه فرمایید .
                       burn2019.sums.ac.ir