مرکز تحقیقات سوختگی شیراز از آذر ماه 1387 به عنوان اولین مرکز تحقیقات سوختگی در سطح کشور بنیان گذاری شد و عملا ایده راه اندازی مراکز تحقیقاتی در این گروه علمی در کشور را دامن زد. تأسيس این مرکز به منظور گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی از زمان پیشگیری تا درمان و بازتوانی بیماران سوختگی، بررسی عوارض سوختگی و بیماری های وابسته است.

Feature Slides

کارگاه هفت روزه مهندسی بیومدیکال1397-7-1

کارگاه هفت روزه مهندسی بیومدیکال (ویژه دانش آموختگان گروه ریاضی - فیزیک ومهندسی)


 این کارگاه جهت آشنایی با سلول شناسی، کشت سلول و ارزیابی های سلولی، هیستوفیزیولوژی، مهندسی بافت و کشت سه بعدی، کار با داربست های سنتتیک، آشنایی با آزمایشات مولکولی، ترمینولوژی جراحان و اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی برگزار می گردد.


مکان: خیابان نشاط، جنب سالن های سینا و صدرا، مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی و بیمارستان امیرالمومنین، مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07132341025
هزینه ثبت نام: 600 هزار تومان
مدرسین: دکترامین درخشان فر، دکتر سیده سارا هاشمی، دکتر علی پوست فروش فرد، دکتر محجوب واحدی، آقای جواد مویدی، آقای فرهاد کوهپیما، خانم سارا چناری
به شرکت کنندگانی که دوره را به اتمام برسانند گواهی ارائه می گردد.