اعضای هیِئت موسس:

1- دکتر علی اکبر محمدی (فوق تخصص جراحي پلاستيك)

2- دکتر علیرضا اشرف (متخصص توانبخشي)

3- دکتر مسعود امینی (فلوشيپ لاپاروسكوپي)

4- دکتر احمد رضا توکلیان (متخصص بيهوشي)

5- دکتر موسی صالحی ( متخصص تغذيه)

 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط