اعضای هیِئت موسس

1- دکتر علی اکبر محمدی (فوق تخصص جراحي پلاستيك)

2- دکتر علیرضا اشرف (متخصص توانبخشي)

3- دکتر مسعود امینی (فلوشيپ لاپاروسكوپي)

4- دکتر احمد رضا توکلیان (متخصص بيهوشي)

5- دکتر موسی صالحی ( متخصص تغذيه)

 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com