اعضا پژوهشی    
     
     
     
نام و نام خانوادگی:دکتر شاهین روحی نزاد (CV)                         
 
 
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی: استادیار تغذیه


 
    
نام و نام خانوادگی:دکتر علی فروتن (CV)   
 
 
سمت: عضو پزوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:فلوشیپ جراحی پلاستیک


 
    
نام ونام خانوادگی:دکتر محبوبه السادات مدرسی (CV)   
 
 
سمت:عضو پژوهشی مرکز تحقیقات
مرتبه علمی:متخصص پزشکی اجتماعی
  
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com