طرح های پژوهشی

• طرح های پايان يافته:


 -
1بررسی كيفی تجربه خودسوزی در ميان زنان اقدام كننده به خودسوزی در بيمارستان قطب الدين شيراز، و بررسي عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن            

2- بررسی فراوانی مولكولی ژن های بتالاكتاماز وسيع الطيف OXA-10 و PER-1 در پسودوموناس آئروژينوزاهای جدا شده از بيماران سوختگی بستری در بيمارستان قطب الدين شيراز طی سال های 89-1388

3- ارزيابی عاقبت و عود مجدد در کلوئید مقاوم به درمان در بیماران تحت درمان با پرتو درمانی با دوز پايين پس از اکسیزیون 

 -4بررسی شیوع زخم های حين و بعد از عمل جراحی به جز ناحیه عمل شده و عوامل ایجاد کننده آن در بیمارستان های شیراز در سال های1387 تا 1389
    
 
  
• طرح های در حال اجرا:
 
 -1بررسی ميزان آگاهی پرستاران نسبت به بهداشت جيوه آزاد شده از دماسنج های شكسته در بيمارستان های دانشگاه علوم پزشكی شیراز در سال1390
 
2- بررسی اثر ژل استخراج شده از بنه بر روی فرايند ترميم زخم پوستي در موش صحرايی نر
 
3- بررسي همخواني مصرف داروهاي ضد ميكروبي با دستورالعمل دارويي استاندارد (CDC, WHO و وزارت بهداشت در ایران) در درمان بیماران سوختگی قطب الدین شیرازی در 3 سال اخیر (1390 الی 1392)


 -4
بررسی تأثیر بکار بردن پاپاورین در زنده ماندن فلپ های پوستی گسترش یافته راندم گردن
 
 -5ساخت درم مصنوعی حاوی فیبروبلاست و بررسی تاثیر آن بر ترمیم زخم مدل RAT
 
6- بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی گیاه scrophulariastriata Boiss روي عفونت سودوموناس ناشی از سوختگی در مدل حیوانی و مقایسه با اثر آن درشرایط  آزمایشگاه                                                 

7- دستگاه ایجاد سوختگی استاندارد تمام خودکار برای کاربردهای مطالعاتی – تحقیقاتی
 
8- بررسی میزان عارضه تشکیل اسکار در بیماران سوختگی درمان شده با استفاده از پماد کربن سلنیوم کمپلکس و مقایسه آن با بیماران درمان شده با پماد سولفوسیلورسولفودیازین
 
 9- بررسی دانسيته استخوانی در بيماران سوختگی الكتريكی
 

10-مطالعه ی میزان شيوع ژن هاي blakhm-1, blaimp I,II & blaspm در ايزوله هاي پسودوموناس آئروژينوزا مقاوم به آنتي بيوتيک هاي متالوبتالاکتام در بيماران سوختگي بستري در مرکز سوختگي قطب الدين شيرازي (92-91)

11-ارزیابی شیوع فنوتیپی و ژنتیکی پمپ های افلاکس در ایزوله های بالینی پسودوموناس آئروژینوزا در بین بیماران سوختگی و نقش آنها در مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها

(بیمارستان قطب الدین شیرازی 92-91)

12-ارزیابی میزان شیوع ژن oprD در ایزوله های بالینی پسودوموناس آئروژینوزا در بین بیماران بستری در بیمارستان سوختگی و نقش آن در مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها (بیمارستان سوختگی قطب الدین شیرازی 92-91)

13- فرمولاسیون کرم کندر استاندارد و بررسی اثر بالینی آن در مقایسه با کرم سیلور سولفادیازین در ترمیم زخمهای سوختگی درجه دو
14- فرآورده کرم حاوی گیاهان مورد تایید در طب سنتی ایران در بهبود زخم سوختگي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان قطب الدين شيراز
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط