انفجار گاز
 
 
موارد گاز، آتش سوزی و انفجار ممکن است از علل متعدد منجر شود. به عنوان مثال آتش سوزی ممکن است به عنوان نتیجه ی یک محصول معیوب در خانه و یا ساختار به وجود آید.
 
انفجار گاز ممکن است ناشی از نقض کد های قابل اجرا یا استاندارد ها باشد بنابراین توصیه می شود از روش های امن استفاده شود.
 
پروپان دارای دمای احتراق 920 تا 1120 درجه ی فارنهایت است در حالی که گاز طبیعی دمای احتراق 900 تا 1170 درجه ی فارنهایت را دارد.
 
گاز طبیعی ( متان ) سبک تر از هواست.
 
هر دو ( گاز پروپان و گاز طبیعی ) در حالت طبیعی خود بدون بو هستند که این به عنوان یک عامل هشدار دهنده می باشد.


 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط