انفجار گاز
 
 
موارد گاز، آتش سوزی و انفجار ممکن است از علل متعدد منجر شود. به عنوان مثال آتش سوزی ممکن است به عنوان نتیجه ی یک محصول معیوب در خانه و یا ساختار به وجود آید.
 
انفجار گاز ممکن است ناشی از نقض کد های قابل اجرا یا استاندارد ها باشد بنابراین توصیه می شود از روش های امن استفاده شود.
 
پروپان دارای دمای احتراق 920 تا 1120 درجه ی فارنهایت است در حالی که گاز طبیعی دمای احتراق 900 تا 1170 درجه ی فارنهایت را دارد.
 
گاز طبیعی ( متان ) سبک تر از هواست.
 
هر دو ( گاز پروپان و گاز طبیعی ) در حالت طبیعی خود بدون بو هستند که این به عنوان یک عامل هشدار دهنده می باشد.


 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط