استنشاق دود و حرارت

 
این نوع آسیب معمولا از تنفس گازهای مضر، بخارات و ذرات موجود در دود نتیجه می شود. این سوختگی می تواند بر تمامی سنین و عملا در هر شغل تاثیر گذار باشد.
 
این نوع آسیب می تواند از آتش سوزی ساختمان مسکونی ناشی از محصولات معیوب، انفجار گاز و آتش سوزی های الکتریکی منجر شود.
 
قربانیان و یا آتش نشانان گرفتار در آتش سوزی به احتمال زیاد از اثرات مضر از استنشاق دود رنج می برند. فردی که در آتش سوزی به دام افتاده ممکن است که از استنشاق دود به تنهایی یا از سوختگی پوست یا هر دو رنج ببرد.
 
بروز صدمه مربوط به استنشاق دود دخانیات با افزایش درصد سطح کل بدن سوزاننده است.
 
فردی که با استنشاق دود دچار آسیب شده است، آسیبش به راحتی قابل تشخیص نیست و این آسیب جدی است و منجر به مرگ و میر بسیاری است.
 
کودکان زیر سن 11 سالگی و بزرگسالان بیش از سن 70 سالگی کسانی هستند که بیشتر در معرض اثرات استنشاق دود قرار دارند.
 
به نظر می رسد نشانه ای از آسیب استنشاقی معمولا در عرض 48 – 2 ساعت پس از سوختگی رخ می دهد.
 
موارد مصرف شامل موارد زیر هستند :
 
 بیمار Faints
 
آتش سوزی یا دود حاضر در یک منطقه بسته
 
مدارک و شواهد دیسترس تنفسی یا انسداد راه هوایی فوقانی
 
دوده در اطراف دهان یا بینی

سوختگی در اطراف صورت یا گردن

 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط