آتش سوزی وسايل نقليه

آتش سوزی در وسایل نقلیه ی موتوری می تواند گازهای سمی را تولید کند. محصول اصلی آتش سوزی مونوکسید کربن  گازی بی بو، بی رنگ و بی مزه است که در غلظت بالا باعث مرگ می شود.
آتش می تواند منجر به مرگ یا صدمات ناتوان کننده شود.
آتش سوزی وسایل نقلیه می تواند حرارت حدود 1500 درجه ی فارنهایت تولید کند. به خاطر داشته باشید که آب جوش در 212 درجه ی فارنهایت و اکثر غذاها در درجه حرارت کمتر از 500 درجه ی فارنهایت پخته می شوند.
اسید باتری از موارد بسیار خطرناک می باشد که باعث آسیب جدی می شود. آتش سوزی خودرو به قدری خطرناک است که آتش نشانها تجهیزات کامل حفاظتی و مقاوم در برابر آتش سوزی می پوشند.
 
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط