دانشجویان

این مرکز افتخار دارد که به کلیه علاقه مندان به انجام طرح های پژوهشی خدمات زیر را ارائه دهد:

آشنایی با انواع سوختگی               
آشنایی با درمان های مختلف سوختگی           
 آشنایی با انواع پانسمان ها      
کمک به ارسال مقاله جهت چاپ در مجلات معتبر             
مشاوره در تهیه و تکمیل پرسشنامه     
مشاوره مقاله نویسی
تهیه عنوان طرح پژوهشی                  
مشاوره و آنالیز آماری داده ها
مشاوره و تهیه پوستر علمی               

مشاوره و تهیه اسلاید
مشاوره تکمیل پایان نامه دانشجویی 

 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط