دانشجویان

این مرکز افتخار دارد که به کلیه علاقه مندان به انجام طرح های پژوهشی خدمات زیر را ارائه دهد:

آشنایی با انواع سوختگی               
آشنایی با درمان های مختلف سوختگی           
 آشنایی با انواع پانسمان ها      
کمک به ارسال مقاله جهت چاپ در مجلات معتبر             
مشاوره در تهیه و تکمیل پرسشنامه     
مشاوره مقاله نویسی
تهیه عنوان طرح پژوهشی                  
مشاوره و آنالیز آماری داده ها
مشاوره و تهیه پوستر علمی               

مشاوره و تهیه اسلاید
مشاوره تکمیل پایان نامه دانشجویی 

 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com