محققان

در جهت تشویق محققان عزیز در راستای هدف اصلی این مرکز  "پیشگیری از سوختگی و ارتقا روش های درمان و باز توانی بیماران با  سوختگی یا زخم های مزمن"  خدمات مورد نظر زیر را ارایه می نماید. این عزیزان می توانند جهت اطلاع از شرایط استفاده از این خدمات از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8  - 13 با این مرکز تماس بگیرند.
 
کمک در نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات 
مشاوره روش  انجام پژوهش
معرفی منابع لازم
آنالیز داده ها
مشاوره مقاله نویسی
 
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم شیراز
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز_ کیلومتر دو شهر صدرا
بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین (ع)
مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفکس: 07136223418
کدپستی:7163854733
پست الکترونیک:
burnres1@sums.ac.ir
burnres1@gmail.com