محققان

در جهت تشویق محققان عزیز در راستای هدف اصلی این مرکز  "پیشگیری از سوختگی و ارتقا روش های درمان و باز توانی بیماران با  سوختگی یا زخم های مزمن"  خدمات مورد نظر زیر را ارایه می نماید. این عزیزان می توانند جهت اطلاع از شرایط استفاده از این خدمات از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8  - 13 با این مرکز تماس بگیرند.
 
کمک در نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات 
مشاوره روش  انجام پژوهش
معرفی منابع لازم
آنالیز داده ها
مشاوره مقاله نویسی
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


              
         کارگاه ها و همایش ها
 


 
نتایج ارزشیابی 


سال 91

 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط