محققان

در جهت تشویق محققان عزیز در راستای هدف اصلی این مرکز  "پیشگیری از سوختگی و ارتقا روش های درمان و باز توانی بیماران با  سوختگی یا زخم های مزمن"  خدمات مورد نظر زیر را ارایه می نماید. این عزیزان می توانند جهت اطلاع از شرایط استفاده از این خدمات از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8  - 13 با این مرکز تماس بگیرند.
 
کمک در نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات 
مشاوره روش  انجام پژوهش
معرفی منابع لازم
آنالیز داده ها
مشاوره مقاله نویسی
 
مركز تحقيقات سوختگی شيراز 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- خيابان فخرآباد شرقی- بيمارستان سوانح و سوختگی قطب الدين شيرازی
تلفن و دورنگار:  8208880 -0711
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir 
burnres1@gmail.com


مركز تحقيقات سوختگی و ترمیم زخم شيراز  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
نشانی: شيراز- ابتدای شهرک صدرا- بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین- مرکز تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم
تلفن و دورنگار: 07136223418
  پست الکترونیک: burnres1@sums.ac.ir  
burnres1@gmail.com

              
         کارگاه ها و همایش ها
 
اولین همایش ملی سوختگی و زخم
شیراز- خرداد1395
ششمین همایش سوختگی تهران 13-12 اسفند 1396


 
نتایج ارزشیابی 
 
    پيوند هاي مفيد 


لینک های مرتبط